Sazby:

překlad z angličtiny do češtiny: 450Kč/NS*

překlad z češtiny do angličtiny500 Kč/NS

překlad z češtiny do angličtiny včetně korektury rodilým mluvčím: 550 Kč/NS

korektura textu (překladu či originálního textu) v češtině: 150 Kč/NS

překlady ze slovenštiny do češtiny 250 Kč/NS

překlady ze slovenštiny do angličtiny: 400 Kč/NS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*NS = 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer

Nejsem plátce DPH, dohodnutá cena se tudíž nijak nenavyšuje. Pro zahraniční zákazníky jsem osobou identifikovanou k dani.

Nabízím možnost slev pro dlouhodobé klienty (kteří si objednají nejméně pět zakázek během jednoho roku).

Kontaktujte mě