Jazykové, překladatelské a odborné vzdělání:

1989-1997  překladatelství (angličtina-ruština) + klasická filologie (latina), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2006-2007 právnická angličtina - doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky, Právnická fakulta UK, Juridikum

 

Kurzy a semináře celoživotního vzdělávání:

Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, Komora soudních tlumočníků, 2008

Seminář právnické angličtiny: Soudní řízení, Belisha Beacon, 2013

Anglický terminologický seminář Cenné papíry, Belisha Beacon, 2013

Seminář právnické angličtiny: Ochranné známky, Belisha Beacon, 2013

Česko-anglický terminologický seminář: terminologie zákona o obchodních korporacích, Komora soudních tlumočníků, 2014

kurz Angličtina právní překlad II, Belisha Beacon, 2014

Seminář právnické angličtiny: Rodinné a pracovní právo, Belisha Beacon, 2014

Seminář právnické angličtiny: Insolvenční řízení, Belisha Beacon, 2014

Angličtina - odborný překlad: Účetní výkazy, Belisha Beacon, 2015

Praktická cvičení z českého jazyka, Akademie ČTK, 2015

Seminář právnické angličtiny: Mergers & Acquisitions, Belisha Beacon, 2015

Seminář Revize a korektury, JTP, 2016

Seminář Praktická překladatelská cvičení z NOZ/ZOK, Belisha Beacon, 2016

česko-anglický terminologický seminář Teminologie správního práva s důrazem na stavební řízení, Komora soudních tlumočníků, 2016


Jsem řádnou členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP), nezávislé profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů

Jsem rovněž členkou mezinárodního portálu překladatelů Proz, největší komunity překladatelů na světě.