Řekli o překladu...

 • "Překladatelé jsou jako malíři portrétů, mohou vylepšit kopii, ale výsledek musí vždy odpovídat originálu." Elie Fréron

   

 • "Překlad je činnost, která nabízí a vyžaduje nejpomalejší čtení, jaké je možné, takřka pěší průchod fyzickým prostorem textu, s jeho údolími, rovinami a horami."  Laura Bocci

 • "Slovník může pojmout jen malou část ohromné mozaiky jménem jazyk." Giacomo Leopardi

 • "Překlad není jen záležitost slov, je to otázka zprostředkování srozumitelnosti celé kultury." Anthony Burgess

 • "Překlad je jako žena. Buď je věrná a ošklivá, nebo nevěrná a krásná." Jevgenij Jevtušenko

 •  "Překladatelé jsou stínoví hrdinové literatury, nástroje - mnohdy opomíjené - díky  nimž je možná vzájemná komunikace rozdílných kultur a díky nimž vnímáme, že všichni žijeme v jednom světě, ať se nacházíme v kterékoli jeho části.” Paul Auster

 • “Bez překladu bychom žili v provinciích hraničících s tichem.” George Steine

 • "Translating should be an enriching intellectual experience and you should end a job as a different person." Danilo Nogueira

 • "When I think of this profession I think of priestly, tireless dedication to getting it right." Emma Donoghue

 • "A translator is the most observant reader. Watching a life of the book under a different cultural context, with respect to other people is for me a great adventure and challenge. I enormously respect the translators’ arduous, solitary and unrewarding work." Agata Tuszynska